KOŁO. Projekt toalety publicznej w Katowicach.
Lokalizacja: konkurs
Faza projektu: konkurs
Współpraca: Joanna Chrapkowska
Rok: 2013
Tło projektu
Obszar, będący przedmiotem projektu znajduje się w Śródmieściu Katowic, na skrzyżowaniu ulic: Tylnej Mariackiej i Andrzeja Mielęckiego. Działka projektowa graniczy z murem oporowym nasypu linii kolejowej oraz ścianą tunelu dla pieszych (spinającego ulice Tylną Mariacką i Wojewódzką).
W 2010r. ulica Tylna Mariacka została poddana modernizacji, której nadrzędnym celem było ułatwienie przejazdu na linii ulic: Dworcowej i Francuskiej oraz stworzenie zaplecza parkingowego dla tego obszaru. W ramach wspomnianej inwestycji została przebudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz istniejące tu inne sieci i urządzenia elektroenergetyczne. Wyburzono budynki, które blokowały udrożnienie jednokierunkowej dotąd ulicy Tylnej, położono nową nawierzchnię, a także wykonano nowe chodniki. Po przeprowadzonej przebudowie, ulica ta stała się przede wszystkim drogą "przelotową".

Rewitalizacja centrum
Punktem wyjścia dla naszej idei projektowej był trwający w Katowicach proces transformacji centrum miasta, inspirowany zwycięską koncepcją Tomasza Koniora, wyłonioną w 2006r. w konkursie SARP i Urzędu Miasta Katowice. Celem wizji Konior Studio jest wykreowanie nowego wizerunku centrum miasta. Centrum ma być przestrzenią integrującą obecnych i przyszłych mieszkańców, budującą nową tożsamość, nawiązującą do tradycji, ale cechującą się własnym, indywidualnym wyrazem i rozwiązaniami.

Nowa tożsamość. Opis koncepcji projektowej
W celu nawiązania do industrialnego charakteru miasta, zdecydowałyśmy się zamknąć bryłę toalet publicznych w formie czterech kontenerów. Zastosowanie modułów kontenerowych daje możliwość przemieszczania ich w dowolne regiony miasta.

Motywem przewodnim wnętrz projektowanych toalet są: węgiel - surowiec mineralny wydobywany w kopalniach na Górnym Śląsku, będący materiałem kojarzącym się z południowym regionem Polski, oraz kolor żółty przełamujący zwykle ponury, uniwersalny i minimalistyczny charakter przestrzeni toalet, nadający jej nietuzinkowy charakter.