Projekt Nabrzeża we Władysławowie
Faza projektu: projekt studencki, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Politechnika Gdańska
Rok: 2010
Współpraca: Katarzyna Domachowska
Projekt dotyczy przezwyciężenia wszelkiego rodzaju barier, w tym komunikacyjnych (falochron dzielący plażę) poprzez nowe zagospodarowanie portu; funkcjonalnych (kolej dzieląca miasto na dwie części) poprzez budowę pomostu oraz wysokościowych i terenowych poprzez budowę linii kolejki elektrycznej.

Mierzeja Helska przyciąga tysiące turystów, lecz jej potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Ciągłość plaży została przerwana przez port rybacki we Władysławowie, który poprzez prostopadłe do wybrzeża falochrony stanowi barierę dla ruchu turystycznego. Port nie posiada przestrzeni publicznej, ani optymalnej wielkości mariny, która mogłaby stanowić prawdziwą atrakcję dla turystów. Tory kolejowe dzielą miasto, a przez znaczną różnicę wysokości jego teren jest barierą dla niepełnosprawnych.
Obecnie rybołówstwo w Polsce znajduje się w regresie, dlatego konieczna jest rewitalizacja portu.

Ideą projektu jest współpraca miast położonych wzdłuż Mierzei Helskiej w sferze turystyki, poprzez budowę szlaków pieszych i rowerowych, wiążących plaże miejscowości nadmorskich. Port we Władysławowie ze względu na swój potencjał oraz położenie mógłby inicjować ruch turystyczny w regionie i poza nim, co umożliwiłoby dogodne przejście wzdłuż wybrzeża. Proponujemy rozbudowę mariny, stworzenie przestrzeni publicznej z trzema placami, budowę proekologicznych obiektów architektury oraz linii kolejki elektrycznej usprawniającą przemieszczanie się niepełnosprawnym.

Jakość architektoniczna
Projekt wprowadza ład przestrzenny w strefę rekreacyjną miasta. Przestrzeń wypełnia sala wielofunkcyjna o funkcji kulturotwórczej i o atrakcyjnej formie architektonicznej, zawieszona częściowo nad wodą. Obok niej – plac o tej samej funkcji.

Jakość życia społecznego
Opiera się o budowę atrakcyjnych, nowych przestrzeni publicznych, usprawnienie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych (tramwaj wodny, kolejka elektryczna).

Ochrona środowiska
Opiera się o zastosowanie ekologicznej architektury z kolektorami słonecznymi na dachach, zniwelowaniu sztucznych barier w środowisku naturalnym (falochron). Piesze i rowerowe szlaki turystyczne promują zdrowy tryb życia.