Wymiennikownia – Nowe Centrum Kreatywności Młodzieży
Lokalizacja: Gdynia Chylonia, ul. Kartuska 20
Współpraca: Agnieszka Nawrocka, Łukasz Wacławek
Faza projektu: koncepcja

Projekt powstał w ramach Pierwszego Gdyńskiego Pleneru Projektowego, Gdynia Design Days.
Termin: 8-15 lipca 2012 r.
Organizator: Miasto Gdynia, Centrum Design Gdynia, Gdynia Design Days
Koncepcja projektowa
Chylonia to największa pod względem ilości mieszkańców dzielnica Gdyni (27 tys. Mieszkańców). Jej zabudowę stanowią przede wszystkim obiekty blokowe i domy jednorodzinne. Zadaniem zespołów projektowych było stworzenie miejsca, do którego będzie przychodzić młodzież z całej Gdyni – osoby w wieku kilkunastu lat (15+). W surowych, industrialnych pomieszczeniach dawnej wymiennikowni ciepła ma powstać przestrzeń, w której młodzi ludzie będą się czuć swobodnie i kreatywnie, bez względu na ich pochodzenie społeczne czy ewentualne problemy wychowawcze. Słowo „kreatywnie” nie jest tu tylko „wytrychem”, obecnie często stosowanym w celach marketingowych. Jak sugeruje sama nazwa, „Wymiennikownia” powinna być miejscem  żywym, o ciągłym przepływie użytkowników, inspirującym i zapewniającym możliwość wymiany poglądów, zainteresowań, pasji. „Wymiennikownia” powinna funkcjonować przez cały tydzień, możliwie jak najdłużej. Dlatego jej charakter powinien być różnorodny. Z jednej strony powinna gwarantować domowe poczucie swobody i bezpieczeństwa, z drugiej – pozwalać na realizację najbardziej śmiałych pomysłów twórczych.

Prace nad projektem zostały poprzedzone wizją lokalną w budynku, wycieczką szlakiem gdyńskiego modernizmu oraz wywiadem z przyszłymi użytkownikami przestrzeni. Zaproponowany nam szeroki zakres funkcjonalny (sala „brudna” do malarstwa i rzezby, sala audytoryjna na kilkadziesiąt osób, studio nagrań, studio fotograficzne, sala fitness, sala taneczna, miejsce do ekspozycji prac, pokój rozmów (tzw. Pokój ciszy), toalety, przestrzeń biurowa, wymusił na nas stworzenie multifunkcjonalnego sposobu wykorzystania przestrzeni.

Wymiennikownia, jako miejsce przepływu myśli twórczej, przepływu osób, talentów, form, zieleni, materiałów, integrująca środowisko młodzieży, a wreszcie mobilizująca do działania. W taki sposób wyobraziliśmy sobie to miejsce. Zaproponowaliśmy prosty/czytelny układ funkcjonalny, jasno oddzielający przestrzeń administracyjną od „kreatywnej” ciągiem komunikacyjnym. Ta ostatnia strefa, została wydzielona ściankami mobilnymi, które w dowolny sposób można zasuwac i rozsuwac, celem uzyskania przestrzeni o określonych proporcjach, stosownie do czynności, która w danym momencie będzie wykonywana. Wspomniany wcześniej przepływ, staraliśmy się podkreślic w przestrzeni poprzez dobór kolorowych elementów dekoracyjnych: poduszek , uchwytów itd. dopełniających wnętrza. Zielony dach oraz posadzki drewniane w przestrzeni dziedzińca, patio oraz wnętrz, płynnie przenikają się ze sobą. Duże, szklane okna doświetlają dotąd ponure wnętrza, napełniając je światłem i integrując z przestrzenią zza okna. Projekt został uzupełniony o identyfikację wizualną, autorstwa Agnieszki, w którym podstawową ideą był przepływ wymienionych wcześniej elementów w Wymiennikowi. Kolorystyka logotypu ściśle odzwierciedla koncepcję przestrzeni wnętrza.